برچسب: Alphabet of Hearing Aid for Elderly

سخنرانی سمعک کم شنوایان کم شنوایی کنگره ها مقالات -0 Minutes

فيتينگ سمعك در سالمندان

اسلاید سخنرانی : Alphabet of Hearing Aid for Elderly فيتينگ سمعك در سالمندان برگزاركننده گروه شنوايي شناسي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران سالن همايش هاي رازي – سوم تيرماه 1389...
Read More