برچسب: بیماری های گوش میانی

روز نوشت کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان وزوز گوش -0 Minutes

اتواسکلروز

اتواسکلروز تعریف: اتواسکلروز از دو کلمه ی  یونایی «اتو» به معنای گوش و «اسکلروز» به معنای پدیده‌ی سفت شدن تشکیل یافته است. در این بیماران استخوانچه‌ی رکابی دچار قفل شدگی (آنکیلوز) می‌شود و پاپک...
Read More