هدیه الهی

-الهی-

سیستم شنوایی هدیه الهی است که با خود هدیای دیگری همراه دارد .شنیدن /گفتن /خواندن/ نوشتن/ موفقیت های تحصیلی/ موفقیت های شغلی و……
پس قدرش بدانیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + 17 =