منتشر شد

مجله پژوهش های شنوایی، گفتار وزیان بعنوان مجله علمی پژوهشی انجمن علمی شنوایی شناسی ایران منتشر شد
این مجله به صاحب امتیازی انچمن علمی شنوایی شناسی ومدیرمسولی خسرو گورابی وسردبیر دکتر زهرا جعفری ومدیر داخلی امیراحمدی منتشر وانشاءالله درهردوفصل یکبار منتشر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =