مراحل رشد وتوسعه زبان بیانی نوزادان و کودکان

مراحل رشد وتوسعه زبان بیانی نوزادان و کودکان

در 2/3 ماهگی به آهستگی صدا در می آورد
در 2/6 ماهگی در پاسخ به شما صدا در می آورد
در 4 ماهگس می خندد
در 7/3 ماهگی حباب تولید می کند
در 10 ماهگی سیلاب های تکی را زیر لب زمزمه می کند (دادادا)
در 10/1 ماهگی از ماما/دادا. استفاده غیر اختصاصی می کند
10/8 ماهگی با استفاده از چند سیلاب زیر لب زمزمه می کند
در 14 ماهگی از ما ما / دادا استفاده اختصاصی می کند
در17 ماهگی اولین کلمه غیر از ماما/دادا
در 20/8 ماهگی دو یا چند نیاز را به زبان می آورد
در 23/2 ماهگی چهار تا شش کلمه منفرد را بیان می کند
در 23/5 ماهگی جملات دو کلمه ای دارد
در 25/6 ماهگی 50 کلمه منفرد یا بیشتر را بیان می کند
در 28/8 ماهگی استفادها ی مختلف من و تو را می داند
در 34/2 ماهگی گفتگوهای کوتاهی انجام می دهد
در 34/3 ماهگی نام و کاربرد دو شی را می گوید
در 34/4 ماهگی استفاده درست از ضمیر من دارد را می داند
سن نوزارد و کودک در هر یک از این مراحل متوسط سن نوزادان و کودکان طبیعی است

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 11 =