فیلم آموزشی شنوایی انسان

شناخت سیستم شنوایی انسان یکی از مهمترین عوامل در درمان کم شنوایی است با تمام پیشرفت هایی که صورت گرفته هنوز تا شناخت واقعی از عملکرد شنوایی انسان بسیار فاصله داریم
فیلم آموزشی ذیل را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 3 =