-دو-گوشی-
آزمون ها,  آزمون های شنوایی شناسی,  اتواسکلروز,  اطلاعيه,  انتخاب بهترین برند سمعک,  انتخاب بهترین مدل سمعک,  انتخاب سمعک,  ایمنی,  بهترین در سمعک,  پرسشنامه خود ارزیاب,  تربیت شنوایی,  تعادل,  توانبخشی تعادل,  توانبخشی شنوایی,  توانبخشی شنوایی گفتار وزبان,  دانشجویان شنوایی شناسی,  زبان آموزی,  سالمندان,  سرگیجه,  سمعک,  سمعک و ماهواره,  صدا,  صوت وآلودگی صوتی,  کاشت حلزون,  کدام سمعک بهتر است,  کم شنوایان,  کم شنوایی,  گوش درد,  گوش وحلق وبینی,  ناشنوایان,  وزوز گوش

سمعک برای دو گوش

همیشه تجویز سمعک دو گوشی است مگر در مواردی که محدودیت های پزشکی یا مالی وجود داشته باشد این یک اصل است توصیه نیست

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =