آزمون ها,  آزمون های شنوایی شناسی,  آلودگی صوتی,  انتخاب بهترین برند سمعک,  انتخاب بهترین مدل سمعک,  انتخاب سمعک,  بهترین در سمعک,  پرسشنامه خود ارزیاب,  تربیت شنوایی,  تعادل,  توانبخشی تعادل,  توانبخشی شنوایی,  توانبخشی شنوایی گفتار وزبان,  دانشجویان شنوایی شناسی,  زبان آموزی,  سالمندان,  سرگرمی,  سرگیجه,  سمعک,  صدا,  صوت وآلودگی صوتی,  طب کار,  غربالگری شنوایی,  فیلم,  کاشت حلزون,  کم شنوایان,  کم شنوایی,  گوش وحلق وبینی,  ناشنوایان,  وزوز گوش

آموزش علوم اعصاب با موسیقی

آموزش علوم اعصاب با موسیقی

امروره اعتثاد بر این است که افراد فراگیر اعم از دانش آموز یا دانشجو اختلال یاد گیری ندارند و اصلا بکار بردن اصطلاح اختلالات (معلولیت ) یادگیری ( learning disability ) را باید از فرهنگ آموزشی حذف نمود و به جای آن اصطلاح اختلال(معلولیت )آموزشی ( teaching disability ) را جایگزین کرد چراکه فراگیران توانایی های متفاوتی دارند و تنها اشکال این است که ما آن توانایی و استعداد را برای آموختن کشف نکرده ایم که اگر بتوانیم استعداد ها را کشف کنیم وشیوه تدریس به آنان را دریابیم چه بسا کسی رانتوانیم در دسته اختلال یادگیری دسته بندی و این اشکال ماست که اختلال آموزشی داریم
در فیلم آموزشی ذیل سخت ترین مباحث فیزیو لوژی اعصاب به روش ترانه تدریس شده است دیدن آن خالی از لطف نیست


منبع کانال نوروسافاری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =