آزمون ادیومتری راه استخوانی

آزمون ادیومتری از دو راه هوایی و استخوانی انجام می شود که هریک مکمل دیگری است فیلم آموزشی ذیل نحوه انجام آزمون ادیومتری راه استخوانی را
نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + چهار =