رفتن به نوشته‌ها

برچسب: کنگره

سپاسگزاری

برگزاری کنگره شنوایی شناسی هرساله بهانه ای برای حضور علمی وآکادمیک جامعه شنوایی شناسی کشور وبه رخ کشیدن توانایی های متخصصان فرهیخته و فارغ التحصیلان این رشته کاربردی جامعه پزشکی کشور است
این رویداد علمی فرهنگی هر ساله نمایانگر تلاش های یکسال گذشته و بیان کننده رخدادهای روبه جلو در عرصه علوم شنوایی وگفتار وزبان است
اما کنگره دهم از چند ویژگی متمایز بر خوردار بود: