سپاسگزاری ویژه

در جشن خانواده جامعه شنوایی شناسی کشور  که به همت انجمن علمی شنوایی شناسی ایران برگزار گردید برای اینجانب رویدادی اتفاق افتاد که ازجنبه های مختلف مورد توجه بود این رویداد همان معرفی حقیر به عنوان پیشکسوت جامعه شنوایی شناسی کشور بود 1- نشان از گذر زمان ونشانه سابقه اینجانب در این فعالیت حرفه ای …
ادامه ی نوشته سپاسگزاری ویژه

سپاسگزاری

برگزاری کنگره شنوایی شناسی هرساله بهانه ای برای حضور علمی وآکادمیک جامعه شنوایی شناسی کشور وبه رخ کشیدن توانایی های متخصصان فرهیخته و فارغ التحصیلان این رشته کاربردی جامعه پزشکی کشور است این رویداد علمی فرهنگی هر ساله نمایانگر تلاش های یکسال گذشته و بیان کننده رخدادهای روبه جلو در عرصه علوم شنوایی وگفتار وزبان …
ادامه ی نوشته سپاسگزاری