رفتن به نوشته‌ها

برچسب: کم شنوایان

تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: بهداشت و درمان – عمومي

يك عضو انجمن  علمی شنوايي شناسی گفت: تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند به اين وسيله است بنابراين لازم است سمعك مانند هر پروتز ديگري تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خسرو گورابي اظهار كرد: سمعك در تمام دنيا گران است. در ايران سازمانهاي مختلف خدماتي را براي تهيه سمعك ارائه مي‌كنند ولي اقدامات انجام شده كافي نيست.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در ادامه گفت: دسته‌اي از افراد كم شنوا به كاشت حلزون احتياج دارند، هزينه انجام اين عمل حدود 30 ميليون است كه سازمانهاي مختلف خدماتي را در اين جهت ارائه مي دهند به عنوان نمونه هيات امناي ارزي به هزينه كاشت حلزون يارانه‌اي را اختصاص داده است به گونه‌اي كه 4 تا 6 ميليون تومان را خانواده بيمار بايد بپردازد با اين حال برخي از خانواده‌ها توانايي پرداخت همين مقدار را نيز ندارند.

آیین نامه ایمنی افراد دارای کم شنوایی در کارگاه ها

آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلالات شنوایی در کارگاه ها توسط کمیته ای تخصصی  در وزارت کاردر حال تدوین وتصویب است این آیین نامه قصد…