برچسب: کم شنوایان

اخبار اخبار تالیفات روز نوشت سالمندان سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان وزوز گوش -0 Minutes

Hearing Aid Effect on Elderly Depression in Nursing Home Patients

متن کامل مقاله اینجانب وهمکاران با عنوان Hearing Aid Effect on Elderly Depression in Nursing Home Patients ارائه شده در کنفرانس اسیا اقیانوسیه در شهر بریزبن استرالیا دانشگاه کوینز لند . سفارش خرید مقاله...
Read More
اخبار -0 Minutes

تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: بهداشت و درمان – عمومي يك عضو انجمن  علمی شنوايي شناسی گفت: تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند به اين وسيله است بنابراين لازم است سمعك مانند...
Read More
اخبار اطلاعيه ایمنی روز نوشت سمعک صوت وآلودگی صوتی غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

آیین نامه ایمنی افراد دارای کم شنوایی در کارگاه ها

آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلالات شنوایی در کارگاه ها توسط کمیته ای تخصصی  در وزارت کاردر حال تدوین وتصویب است این آیین نامه قصد دارد شرایط کار ایمن را برای کم شنوایان وناشنوایان...
Read More