برچسب: کاشت ساقه مغز

توانبخشی شنوایی توانبخشی شنوایی گفتار وزبان روز نوشت زبان آموزی سمعک کاشت حلزون کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

کاشت شنوایی ساقه مغز ABI

امروزه تصور عمومی بر این است که ناشنوایان با انجام جراحی کاشت حلزونی شنوایی و توانبخشی بعد از آن شنوایی خود را به دست می آورند. اگر چه این برداشت در بیشتر از ۹۰%...
Read More