برچسب: پروتز کاشت حلزونی

توانبخشی شنوایی توانبخشی شنوایی گفتار وزبان روز نوشت کاشت حلزون کم شنوایان کم شنوایی -0 Minutes

پروتز حلزون شنوائی چیست؟!

پروتز حلزون شنوائی یک وسیله الکترونیکی است که برای کمک به افرادی که دارای کم شنوائی شدید تا عمیق هستند و از سمعک هیچ بهره ای نمی برند ، ساخته شده است. پروتز حلزون...
Read More