برچسب: پارگی پرده گوش

روز نوشت صوت وآلودگی صوتی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

پرفوراسیون پرده صماخ و ضایعات ضربه ای

کم شنوایی حاصل از ضایعات ضربه ای در صورت خالص بودن، از نوع انتقالی است و حد اکثر شدت آن مربوط به زمانی است که پارگی کامل T.M (ندرتا از نوع Trumatic ) وجود...
Read More
روز نوشت سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

پارگی پرده گوش

شرح بیماری پارگی‌ پرده‌ گوش‌ عبارت‌ است‌ از پاره‌ شدن‌ پرده‌ نازک‌ گوش‌ که‌ قسمت‌های‌ داخلی‌تر گوش‌ را از گوش‌ خارجی‌ جدا می‌کند. علایم‌ شایع‌ درد ناگهانی‌ درگوش‌ کم شنوایی خونریزی‌ یا ترشح‌ از...
Read More