نگرشي بر ساختار عملياتي انجمن علمي شنوايي شناسي

دوست  و همکار ارجمند جناب آقای رحیمی با سلام و عرض ارادت از تحلیل جامع وکامل شما از سرنوشت انجمن علمی شنوایی شناسی متشکرم امیدوارم با بهره گیری از نظرات ارزشمند شما چهار سال آینده برای هیئت مدیره جدید قرین موفقیت بوده ودر تحلیل بعدی شاهد امید های بر باد رفته نبوده و گزارش پر …
ادامه ی نوشته نگرشي بر ساختار عملياتي انجمن علمي شنوايي شناسي