برچسب: مصرف الکل و گوش

روز نوشت کم شنوایی مقالات -0 Minutes

تاثیر مصرف الکل بر روی آستانه های شنوایی

عنوان مقاله : تاثیر مصرف الکل بر روی آستانه های شنوایی خلاصه ای از نتایج مقاله : در این مطالعه 30نفر فرد سالم برای آزمایش در یک محیط کنترل شده از نظر آکوستیک انتخاب...
Read More