علل کم شنوایی

علل کم شنوایی مباحثی پیرامون شنوایی و شنوایی شناسی (56) کم شنوایی می تواند در سطوح مختلف ملایم تا عمیق و به دلایل متعددی رخ دهد: • علل مربوط به گوش داخلی آسیب حلزون و عصب شنوایی که موجب کم شنوایی حسی-عصبی می شود می تواند به دلایل زیر رخ دهد 1) رشد تومورهای خوش …
ادامه ی نوشته علل کم شنوایی