برچسب: طول انگشتان

روز نوشت سرگرمی -0 Minutes

ارتباط طول انگشت اشاره با سرطان پروستات

بگذارید بطور خلاصه عرض کنم: مردانی که طول انگشت اشاره آنها بلندتر از انگشت انگشتری است، کمتر از سایرین در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند! عجیب است، اما این نتیجه پژوهشی است...
Read More