برچسب: شنوایی شناسی صنعتی

روز نوشت صوت وآلودگی صوتی غربالگری شنوایی کم شنوایان وزوز گوش -0 Minutes

شنوایی شناسی صنعتی

آلودگی صوتی شایعترین علت کاهش شنوایی اکتسابی بالغین است . این بیماری هنگامی که به گوش آسیب رسانید دیگر قابل درمان نیست ؛ ولی قابل پیشگیری است . اصولاً سر و صدای زیاد و...
Read More