رفتن به نوشته‌ها

برچسب: شنوایی شناسی تشخیصی

مروری بر شنوایی شناسی تشخیصی

شنوایی شاید مهمترین حسی باشد به نحوی که بدون بهره‌مندی از آن توانایی
انسان در ایجاد ارتباط با پیرامون خود بطور محسوسی کاهش می‌یابد. این
توانایی بالا در ایجاد و ارتباط ، انسان را در مقایسه با سایر موجودات از
جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. متأسفانه تعدادی از بیماریها با ایجاد
اختلال در سیستم شنوایی باعث محدودیت در این توانمندی می‌شوند. بنابراین
بررسی اختلالات شنوایی دقت بیشتری را طلب می‌کند.