سنجش شنوایی کودکان

کودک از بدو تولد شروع به یادگیری زبان و گفتار می‌کند. افت شنوایی ( حتی یک طرفه ) این فرایند را مختل می کند. بدون اجرای غربالگری شنوایی، اکثرا تا سن یک تا یک و نیم سالگی کسی متوجه وجود کم شنوایی در کودک نمی شود . طبق اعلامیه سازمان بهداشت جهانی ، تمامی نوزادان …
ادامه ی نوشته سنجش شنوایی کودکان