برچسب: سنجش شنوایی

ایمنی روز نوشت صوت وآلودگی صوتی غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی مقالات -1 Minute

صوت آلوده را نشنوید!

شايع ترين علت کاهش شنوايي عصبي اکتسابي بالغين، آلودگي صوتي است. اين بيماري هنگامي که به گوش آسيب رسانيد ديگر قابل درمان نيست ولي قابل پيشگيري است. اصولاً سر و صداي زياد و آلودگي...
Read More