برچسب: زندگی

ایمنی صوت وآلودگی صوتی غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی مقالات ناشنوایان -0 Minutes

اثرات سر و صدا بر جسم و روان

سر و صدا (آلودگی صوتی) و سکته قلبی پژوهشگران آلمانی در مطالعات خود در شهرها به این نتیجه رسیده‌ اند که احتمالا صدای مزاحم پس از دود و استعمال دخانیان و آلودگی هوا دومین...
Read More