سپاسگزاری

برگزاری کنگره شنوایی شناسی هرساله بهانه ای برای حضور علمی وآکادمیک جامعه شنوایی شناسی کشور وبه رخ کشیدن توانایی های متخصصان فرهیخته و فارغ التحصیلان این رشته کاربردی جامعه پزشکی کشور است این رویداد علمی فرهنگی هر ساله نمایانگر تلاش های یکسال گذشته و بیان کننده رخدادهای روبه جلو در عرصه علوم شنوایی وگفتار وزبان …
ادامه ی نوشته سپاسگزاری