داروهایی که برای گوش سمی هستند

سلسله مباحثی پیرامون شنوایی ،سمعک وتعادل (8) برخی داروها ،می توانند بر شنوایی تاثیر گذاشته و مصرف بیش اندازه آنها موجب کم شنوایی شود .مثال های شایع این داروها عبارتند از:آسپیرین ،جنتامایسین،کینین و…است خود درمانی و یا مصرف بی رویه برخی دارو می تواند کم شنوایی دائمی ایجاد کند حتما اگر کم شنوایی دارید موضوع …
ادامه ی نوشته داروهایی که برای گوش سمی هستند