برچسب: تحقیقات شنوایی

روز نوشت کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

تحقیقات در مورد کم شنوایی همچنان ادامه دارد

– دانشمندان توانستند سلول‌های بنیادی را به طور مصنوعی رشد دهند که قادر به حس کردن صدا هستند.این کشف جدید می‌تواند راه را برای درمان ناشنوایی هموار کند. دانشمندان توانستند با انجام تحقیقات طولانی...
Read More