تحقیقات در مورد کم شنوایی همچنان ادامه دارد

– دانشمندان توانستند سلول‌های بنیادی را به طور مصنوعی رشد دهند که قادر به حس کردن صدا هستند.این کشف جدید می‌تواند راه را برای درمان ناشنوایی هموار کند. دانشمندان توانستند با انجام تحقیقات طولانی مدت سلول‌های حساس مویی را به طور مجدد تولید کنند که می‌تواند لرزش‌های صدا را به سیگنال های عصبی تبدیل کند.شاید …
ادامه ی نوشته تحقیقات در مورد کم شنوایی همچنان ادامه دارد