برچسب: تاثیرات سوئ صدای بلند

روز نوشت سمعک صوت وآلودگی صوتی غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

خطرات صداهای گوش خراش

آلودگی صوتی، یکی از مشکلات رایج در شهرهای بزرگ است که عواقب زیانباری برای شهروندان به بار می‌ آورد. همچنین کارگران در واحدهای صنعتی و استفاده‌کنندگان از وسایل پخش موسیقی دستی ممکن است در...
Read More