برچسب: افسردگی

اخبار اخبار تالیفات روز نوشت سالمندان سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان وزوز گوش -0 Minutes

Hearing Aid Effect on Elderly Depression in Nursing Home Patients

متن کامل مقاله اینجانب وهمکاران با عنوان Hearing Aid Effect on Elderly Depression in Nursing Home Patients ارائه شده در کنفرانس اسیا اقیانوسیه در شهر بریزبن استرالیا دانشگاه کوینز لند . سفارش خرید مقاله...
Read More