رفتن به نوشته‌ها

برچسب: ارتفاع

گوش و ارتفاع

آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا وقتی سوار هواپیما هستید گوش شما کیپ می شود و اگر بینی خود را گرفته، دهانتان را بسته و زور بزنید صدایی شبیه به ” تق” را درگوش خود می شنوید و گوشتان باز می شود؟ آیا تجربه کرده ایدکه اگر با این روش گوش شما باز نشود چه درد گوشی در انتظار شما خواهد بود؟ آیـا تـاکنون فـکر کرده اید که چرا وقتی هواپیما ارتفاع کم می کند بچه ها بی قرار می شوند و گریه می کنند.

مشکل گوش شایعترین شکایت پزشکی مسافران هواپیما است. این ناراحتی ها معمولاً ساده و جزئی است و موقتاً با گرفتگی و درد همراه است.