برچسب: اختلالات شنوایی مرکزی

روز نوشت غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

AUDITORY PROCESSING DISORDERS EVALUATION IN DYSLEXIC CHILDREN

خلاصه مقاله اینجانب وهمکاران تحت عنوانAUDITORY PROCESSING DISORDERS EVALUATION IN DYSLEXIC CHILDREN در کتاب خلاصه مقالات دانشگاه عین الشمس قاهره در مصر منتشر گردید. دریافت خلاصه مقاله...
Read More