تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: بهداشت و درمان – عمومي يك عضو انجمن  علمی شنوايي شناسی گفت: تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند به اين وسيله است بنابراين لازم است سمعك مانند هر پروتز ديگري تحت پوشش بيمه قرار گيرد. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خسرو گورابي اظهار …
ادامه ی نوشته تهيه سمعك يكي از مشكلات افراد نيازمند