نوزدهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران


نوزدهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران در چهاردهم تا شانزدهم آذر ماه 1402در هتل المپیک تهران برگزار می گردد بذای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آدس https://iranaudiology.ir/congresses/33-19th-iranian-audiology-congress.html

مراجعه فرمایید
در این کنگره