سی و پنجمین کنگره بین المللی شنوایی شناسی در کشور لهستان از ۱۹ تا ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ برگزار می گردد