سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا

photo_2018-08-01_14-08-34

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا در تاریخ 12 تا 13 مهر ماه 97 در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می گردد