تالیفات

۱ – بازی های تربیت شنوایی

پدیدآورنده: خسرو گورابی، ادگار لوئل، مارگوئیت استونر

ناشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد – ۱۳۸۳

مشخصات کتاب

* تعداد صفحه: ۱۶۴

* نشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد (۱۳۸۳)

* شابک: ۹۶۴-۹۵۰۸۳-۱-۷

* وزن: ۵۰۰ گرم

۲ – راهکارهای آموزش توانبخشی کودکان کم شنوا

خسرو گورابی (مترجم) دکتر یونس لطفی، رضا حسین آبادی،نفیسه شمیم

مشخصات کتاب

* تعداد صفحه: ۲۹۶

* نشر: شهد (۱۳۸۷)

* شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۱۳-۲۴-۹

* قطع کتاب: رقعی

* وزن: ۷۵۰ گرم

۳- آنها به من گفتند!: راهنمایی برای والدین و مربیان مهدهای کودک، کودکستان و آمادگی ها

منیژه جعفرمنش، خسرو گورابی (زيرنظر)

مشخصات کتاب

* تعداد صفحه: ۹۲

* نشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد (۱۹ آذر، ۱۳۸۴)

* شابک: ۹۶۴-۷۹۱۳-۱۴-۱

* قطع کتاب: وزیری

* وزن: ۳۵۰ گرم

۴- با من سخن بگو (سری هفت جلدی)

خسرو گورابی، مریم پورسلطان (مترجم)، منیژه جعفرمنش (مترجم)

مشخصات کتاب

* تعداد صفحه: ۲۴

* نشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد (۱۳۸۳)

* شابک: ۹۶۴-۷۹۱۳-۰۱-X

* وزن: ۱۰۰ گرم

۵ – ضروریات شنوایی شناسی

خسرو گورابی

مشخصات کتاب

* تعداد صفحه: ۲۶۰

* نشر: بهنام فر (۱۳۸۱)

* شابک: ۹۶۴-۹۲۳۵۸-۳-۳

* وزن: ۶۵۰ گرم

۶ – چگونه کم شنوایی خودرا مدیریت کنیم

ترجمه وتدوین: خسرو گورابی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پرشکی ایران

و مهرناز محبی شنوایی شناس

مشخصات کتاب

* تعداد صفحه: ۲۴۲

* نشر: موسسه آموزشی فرهنگی شهد

* شابک:۹۶۴۷۹۱۷۹۱۳۰۹۵

* وزن:۴۰۰ گرم

لیست کتب