ادیومتری در صنعت در چه مکانی و با چه خصوصیاتی انجام شود؟

  1. استفاده از اتاقک آکوستیک سیار
  2. استفاده از یک اتاق کم سروصدا و دارای استانداردهای توصیه شده

 واقعیت این است که علی رغم تصور رایج، مکان مورد نظر برای انجام ادیومتری غربالگری حتما نباید کاملا ساکت و بدون هیچگونه صدایی باشد ( حتما الزامی نیست که آکوستیک کامل باشد). به همین دلیل OSHA در یکی از استانداردهای اجباری خود با شماره 1910.95 Appendix D با عنوان Audiometric Test Room ، حداقل شرایط لازم برای انجام ادیومتری غربالگری را بیان کرده است. در این استاندارد ، در اتاق مورد نظر برای انجام ادیو متری غربالگری باید صدای زمینه ای (Background Noise Level ) در هر کدام از فرکانس های 500 ،1000 ، 2000 ، 4000 و 8000 هرتز ، از حد خاصی بالاتر نباشد. بر این اساس، کافی است قبل از انجام ادیومتری، اتاق مورد نظر از نظر میزان صدای زمینه ای توسط یک صدا سنج (sound level meter ) در فرکانسهای مورد نظر بررسی شده ودرصورت مطابقت با استاندارد OSHA ، می توان ادیومتری را در آن اتاق انجام داد. البته علاوه بر لزوم مطابقت با استاندارد فوق، مکان مورد نظر برای انجام ادیومتری نباید در مجاورت محل عبور و مرور وسائط نقلیه یا مجاورت با مکان های پرسروصدا باشد و در هرحال شرایط صدای زمینه ای اتاق Stable باشد. بنابراین اگرچه انجام ادیومتری غربالگری در صنعت در اتاق آکوستیک سیار مناسب تر می باشد ولی در صورت عدم وجود چنین امکاناتی می توان این تست را در اتاقی با شرایط ذکر شده در فوق و البته پس از بررسی مستند با صداسنج انجام داد.

ذکر این نکته ضروری است که استانداردهای ذکر شده توسط OSHA فقط مربوط به مکان مناسب برای انجام ادیومتری غربالگری است در حالیکه استانداردهای مربوط به مکان انجام ادیومتری تشخیصی (Diagnostic Audiometry ) ( مربوط به کلینیک های شنوایی سنجی در بیمارستان ها ومراکز تشخیصی ) سختگیرانه تر بوده و توسط ANSI اعلام شده است.

همچنین باید توجه داشت که اغلب ادیومتری های غربالگری انجام شونده در صنعت از نوعair-conduction بوده و در صورت وجود شنوایی غیرطبیعی حتما باید توسط تستهای شنوایی کامل تر بررسی ومورد تایید قرار گیرند. در زیر جدول استاندارد های اتاق ادیومتری برای انجام ادیومتری غربالگری که توسط OSHA به عنوان یک قانون اجباری توصیه شده است، جهت استفاده همکاران قرار داده شده است