اتاقک های مورد استفاده در استانبول ترکیه

اخیرا امکان بازدید از برخی کلینیک های شنوایی شناسی در استانبول ترکیه فراهم شد ونکات جالب توجهی در مورد اتاقک های آکوستیک مورد استفاده در این کلینیک ها وجود داشت که به برخی از آنها اشاره می شود. ۱- ابعاد اتاقک ها ۱۵۰*۱۵۰ سانتیمتر بود ۲- همگی تک کابین بودند