استفاده مطلوب از قطره گوش

در مواردی که لاله  یامجرای گوش خارجی نیاز به درمان دارویی داشته باشد ممکن است توسط پزشک معالج قطره تجویز شود برای استعمال مناسب قطره های گوشی به فیلم ذیل توجه کنید  

اتاقک های مورد استفاده در استانبول ترکیه

اخیرا امکان بازدید از برخی کلینیک های شنوایی شناسی در استانبول ترکیه فراهم شد ونکات جالب توجهی در مورد اتاقک های آکوستیک مورد استفاده در این کلینیک ها وجود داشت که به برخی از آنها اشاره می شود. 1- ابعاد اتاقک ها 150*150 سانتیمتر بود 2- همگی تک کابین بودند

حداکثر صدای مجاز در اتاقک ادیومتری براساس استاندارد OSHA

TABLE D-1 – MAXIMUM ALLOWABLE OCTAVE-BAND SOUND PRESSURE LEVELS FOR AUDIOMETRIC TEST ROOMS