لب خوانی

مقدمه
مشاهده ی گوینده نه تنها درک گفتار شنیده شده را در حضور نویز بهبود می بخشد بلکه حتی می تواند چگونگی درک یک صدا را نیز متاثر کند.
لب خوانی می تواند نقشی اساسی در بهبود ارتباطات ،افزایش استفاده از سمعک ودیگر وسایل تقویتی داشته، ابزاری . هماهن
کننده در زندگی روزمره در خانواده و اجتماع به حساب آید
هرچه میزان آسیب شنوایی بیشتر باشد ،فرد بیشتر متکی به اطلاعات بینایی برای برقراری ارتباط می شود. فرد آسیب دیده شنوایی به طور ذاتی دارای این توانایی است که نقص خود را در مورد اطلاعات شنیداری با لب خوانی جبران کند
لب خوانی چیست؟
پروسه ای است شبیه خواندن که طی آن فرد از طریق سیگنال های بینایی ارتباط برقرار می کند.
لب خوانی ۲مرحله دارد:
فرد یاد بگیرد که چگونه توالی الگو های بینایی را به ذهن بسپارد.-۱
۲-درک پیام.
لازمه ی درک پیام داشتن زبان واحد میان گوینده و لب خوان
آموزش لب خوانی در بزرگ سالانی که زبان پایداری قبل از آسیب شنوایی داشته اند به مراتب راحت تر از کودکانی است که هیچ ذخیره ی زبانی ندارند.
مسلما می توان مهارت های لب خوانی را با آموزش و تمرین بهبود بخشید.اما تفاوت های فردی علی رغم آموزش نیز وجود دارد.
چه کسی لب خوان بهتری است؟
تحقیقات خیلی زیاد نشان داد ه که پیش بینی چگونگی اجرای لب خوانی ،مشکل است.
اجرا لب خوانی را نمی توان توسط عواملی چون :هوش فرد، موفقیت آموزشی (تحصیلات)، مدت زمان نا شنوایی، سن شروع آسیب شنوایی، پیش بینی نمود.
حتی با داشتن اطلاعات اضافی تر در موردتوانایی های کلامی،شناختی از قبیل حافظه بینایی و شخصیت افراد ،ادیولوژیست نمی تواند پیش بینی بدون خطا کند.
تعدادی از متغییر ها تا اندازه ای می تواند قابل پیش بینی باشد،برای مثال به طور متوسط زنان نسبت به مردان لب خوان بهتری هستند.
مشکلات امر لب خوانی
مردم در لب خوانی کردن هایشان بسیار متفاوت هستند
اگر فردی از پشت پنجره بسته با شما صحبت کند ،شما می توانید اورا ببینید اما نمی توانید صدای اورا بشنوید،در چنین حالتی شما کمتر از ۲۰درصد کلمات گفته شده را تشخیص خواهید داد.

در مواردی که هم چهره ی شخص گوینده و هم سیگنال گفتاری وی را دریافت کنیم اطلاعات بیشتری از مکالمه در اختیار ما قرار می گیرد.
چرا لب خوانی کردن اینقدر مشکل است؟
پاسخ این سوال مربوط می شود به عواملی چون:
قابلیت رؤیت اصوات
سرعت گفتار
آموزش
زاویه ی دید
تاثیرات Coarticulation واسترس
تاثیرات گوینده
Visemes & Homophenous
قابلیت رؤیت اصوات
در بسیاری از اصوات حرکات دهان که قابل مشاهده است اندک می باشد کلماتی که روی چهره و دهان بیشتر قابل مشاهده هستند،اغلب با همخوان هایی ایجاد می شوند که با بسته شدن لب هاتولید می شوند مانند// p.b.m ویا همخوان هایی که با فشار دادن دندان های جلویی فک بالا بر لب پایین تولید می شوند مانند/f.v/ ویا اینکه نوک زبان به دندان های جلویی فک بالا تماس پیدا می کندمانند/t/.
همخوان هایی که قابلیت دید محدودتری را دارندشامل اصواتی هستندکه در داخل دهان تولید
می شوند.مثل/n.t.k.g/
بعضی از ویژگی های واج ها به سادگی نمی تواند مشاهده شود.برای مثال واکداری و بی واکی برخی از اصوات.
واکه ها خیلی قابل مشاهده نیستند .آن ها با پخش شدن روی لب ها می توانند قابل تشخیص باشند یا که تشخیص داده نشوند.
اگر چه واکه ها با حرکات دهان فابل تمیز نیستنداما آن ها از نظر صوتی برای افراد کم شنوا بسیار بارز و چشمگیر هستند.
شدت بالا،کندی تغییر فرکانس درطول زمان،دیرش نسبتا طولانی از خصوصیات واکه هــا می باَشد.
هنگامیکه گوینده به صورت محاوره صحبت می کند ،بسته به موقعیت های مختلف بین ۱۵۰تا ۲۵۰کلمه در دقیقه صحبت می کند.
چشم انسان قادر است که تنها در حدود ۹تا۱۰ حرکت دهانی مجزارا در این فاصله زمانی ثبت و دریافت کند.
بنابراین لب خوان زمان بسیار اندکی را برای تفکر در مورد شناسایی یک کلمه خاص دارد،وحتی وقوع هر کلمه را هم نمی فهمد ودرک نمی کند.
سرعت گفتار
هنگامیکه گوینده به صورت محاوره صحبت می کند ،بسته به موقعیت های مختلف بین ۱۵۰تا ۲۵۰کلمه در دقیقه صحبت می کند.
چشم انسان قادر است که تنها در حدود ۹تا۱۰ حرکت دهانی مجزارا در این فاصله زمانی ثبت و دریافت کند.
بنابراین لب خوان زمان بسیار اندکی را برای تفکر در مورد شناسایی یک کلمه خاص دارد،وحتی وقوع هر کلمه را هم نمی فهمد ودرک نمی کند.
آموزش
مسلما می توان مهارت های لب خوانی را با آموزش و تمرین بهبود بخشید.اما تفاوت های فردی علی رغم آموزش نیز وجود دارد.
آموزش لب خوانی در بزرگ سالانی که زبان پایداری قبل از آسیب شنوایی داشته اند به مراتب راحت تر از کودکانی است که هیچ ذخیره ی زبانی ندارند.
در حقیقت بهبود عملکرد لب خوانی تنها ناشی از آموزش ،توجه و نگاه کردن موثر ، بهبود مهارت های درکی و افزایش اعتماد به نفس است.
زاویه ی دید
تفاوت معنا داری بین درصد تشخیص واج ها مورد آزمایش در زاویه صفر درجه و نود درجه وجود دارد.
اما حرکات غیر عادی دهان توانایی لب خوانی را متاثر می کند .
مشاهده ی کل چهره یا نیم رخ تغییری در میزان لب خوانی ایجاد نمی کند.
تاثیرات Coarticulation واسترس
Coarticulation و استرس است که باعث می شود یک صدای خاص بر اساس مفهوم آوایی و زبانیش متفاوت به نظر برسند.
برای مثال،صدای /b/ در کلمه boot نسبت به کلمه beet متفاوت به نظر می رسد.در کلمه اول :برای ادای حرف /u/ لب ها گردمی شود ،اما در کلمه دوم لب ها گسترده می شود تا اینکه حرف /i/ ادا شود.
استرس می تواند بر ظاهر کلمه تاثیر گذار باشد. وقتی استرس در هجای آغازین یک کلمه باشد به مراتب معنای آن متفاوت تر از هنگامی ا ست که در هجای پایانی آن باشد.
تاثیرات گوینده
ویژگی های گفتار خود گوینده نیز می تواند به گونه ای باشد که امر لب خوانی کردن را مشکل کند، بنابراین از یک فرد به فرد دیگر می تواند متفاوت باشد،یعنی اگر یک صدا توسط دو گوینده تولید شود می تواند متفاوت به نظر آید.
مثلا: دو گوینده ازاین نظر که برای تولید واکه ها در جمله چه اندازه دهان خود را باز می کنند متفاوت هستند.
به طور کلی لب خوانی چهره ی زنان جوان از همه ی گروه ها راحت تر است.
Visemes & Homophenous
Visemes : گروهی از اصوات گفتاری هستند که به نظر روی صورت یکسان ومشابه هستند. مثل/m.p.b/
هنگامیکه این اصوات بدون صدا تلفظ شوند مانند:/pat.mat.bat/ آن ها روی دهان قابل تشخیص و تمیز نیستند
Homophenous : کلماتی هستند که به نظر می رسد روی دهان مشابه می باشند. (مانند غنچه و گنجشک).
هنگامیکه فقط سیگنال بینایی گوینده وجود دارد ، به طورحتم نمی توانیم یکی از این کلمات را ازدیگری تمیز دهیم.
ویژگی های دستور زبانی جمله ودیگر ویژگی های زبانی و موقعیتی می توانند اشتباه کردن درباره ماهیت کلمه را کاهش داد.
اهمیت باقیمانده شنوایی
اشخاصی که برای ارتباط گفتاری بیشتر وابسته به سیگنال های بینایی هستند ،افرادی می باشند که باقیمانده شنوایی بسیار اندکی دارند.
در صورت وجود باقیمانده شنوایی قابل استفاده ،شرایط دیداری- شنیداری بهتر از شرایط دیداری یا شنیداری صرف است.
به طور کلی هر چه سن شروع کم شنوایی زودتر باشد ،میزان سال های معلولیت بیشتر،وکم شنوایی شدید تر باشدعملکرد دیداری فرد بهتر است.
بسیاری از افراد دچار آسیب شنوایی شدید یا عمیق تنها اطلاعات فرکــانس هـای بم را می شنوند،حتی هنگامی که از سمعک استفاده می کنند.
نتیجه گیری
لب خوانی مشخصه ی ویژه ی آموزش ناشنوایان هنوز یک معما باقی مانده است و اصول فیزیولوژیک آن هنوز مبهم و پوشیده است.زیرا ارتباط بین لب خوانی ودیگر فعالیت های شناختی کاملأ روشن نشده است.هنوز نمی توان به درستی تشخیص داد چه کسی لب خوان خوبی است وچه کسی لب خوان ضعیفی است. در کل لب خوانی هیچ گاه جایگزینی کامل برای شنوایی نیست اما باید آن را به عنوان جزئی از برنامه های توانبخشی در نظر داشت.

http://www.sorosh-oo.blogfa.com

ارسالی:فهیمه محمدی


لب خوانی

مقدمه

مشاهده ی گوینده نه تنها درک گفتار شنیده شده را در حضور نویز بهبود می بخشد بلکه حتی می تواند چگونگی درک یک صدا را نیز متاثر کند.

لب خوانی می تواند نقشی اساسی در بهبود ارتباطات ،افزایش استفاده از سمعک ودیگر وسایل تقویتی داشته، ابزاری . هماهنگ

کننده در زندگی روزمره در خانواده و اجتماع به حساب آید

هرچه میزان آسیب شنوایی بیشتر باشد ،فرد بیشتر متکی به اطلاعات بینایی برای برقراری ارتباط می شود. فرد آسیب دیده شنوایی به طور ذاتی دارای این توانایی است که نقص خود را در مورد اطلاعات شنیداری با لب خوانی جبران کند ادامه مطلب

بیماری های گوش

عیب شنوائی در حدی که موجب نا رسایی طبیعی عمل شنوائی شود نزد ۵ تا ۱۰% افراد بطور موقت یا دائم دیده می شود ، بروز آن در هر سنی ممکنست و بسته به میزان شدت عیب ، یک طرفی یا دو طرفی بودن و سن پیدایش ، مشکلاتی برای فرد ایجاد می کند.(عیب شنوائی در سنین اولیه زندگی موجب اشکال فرا گیری زبان و مانع توسعه تکلم کودک می شود) کری عصبی مادر زادی در اثر عواملی چون ضربه های هنگام تولد ، ابتلای مادر به سرخجه ، اریتروبلاستوز جنینی یا نقص ساختمانی گوش داخلی ایجاد می شود.در نوع غیر مادر زادی ضربه های وارده به گوش داخلی و عصب شنوائی ، اختلالات عروقی همراه با خونریزی و ترمبوز در گوش میانی و بیماری های خطیر تب دار ، سندرم منیر ، پیر گوشی ، تومور های مغزی ، قرار گرفتن گوش در برابر صداهای بلند بطور مکرر موجب کری می شود.

کاهش یا از بین رفتن شنوایی : Hearing loss

کاهش یا از بین رفتن شنوائی را بر حسب علت و محل ضایعه به چهار دسته تقسیم می شود.

۱ _ کری های عصبی که ناشی از ضایعات رشته های دریافت کننده حس در قسمت حلزونی گوش یا ضایعات عصب شنوائی و یا ضایعات مرکز شنوائی در قشر مغز است که در حالت اخیر معمولا کری دو طرفه است.

۲ _ کری های ناشی از اختلال در دستگاه انتقال صوت شامل اختلالات گوش خارجی یا گوش میانی که مانع از انتقال صدا به سلولهای حساس شنوائی می گردند.

۳ _ کریهای مختلط که ناشی از عیب مشترک دستگاه انتقال و دستگاه عصبی گوش است.

۴_ کریهای عملی که در آنها ضایعه عفونی نمی توان پیدا کرد.

کری در کودکان : اوتیت میانی عود کننده و اوتیت میانی سروز شایع ترین علت کری انتقالی در کودکان است که تشخیص و درمان سریع این بیماریها موجب علاج قطعی و آماده شنوائی می گردد.در کریهای عصبی یا کریهای غیر قابل اصلاح کودکان معمولا لازم است به کودک ازطریق حرکات لب و دهان آموزش داد.

سنگینی گوش در افراد بالغ

۱ _کری عصبی _ کری های ناشی از ضربه عصب شنوائی ممکنست ظرف ۶ ماه بهبود یابد مشروط بر اینکه شخص در این مدت در مجاورت صداهای شدید و ناهنجارقرار نگیرد و گوش خود را مسدود نمایدو یا از وسائل حفاظتی استفاده کند.علل دیگر کری عصبی بالغین عبارتند از عفونتهای مراکز اعصاب ( نظیر مننژیت ، سفلیس ) دیابت ، بیماری منیر و تومورهای عصب دهلیزی می باشد.

۲ _کری انتقالی _ کری های متوسط گوش را با اعما ل جراحی جدید تا حدود زیادی می توان درمان کرد.

نوتوانی شنوائی در بالغین

این امر متضمن تدارکاتی در جهت تقویت صوت است .استفاده از سمعک بدون مشورت پزشک جایز نیست.

بیماریهای گوش خارجی

۱ _تراکم ترشحات غدد سرومن lmpacted Cerumen

سرومن عبارتست از ترشح طبیعی غدد قسمت غضروفی مجرای گوش که یک وظیفه حفاظتی دارد.در وضع عادی این پوشش سرومن خشک می شود و می افتد و از مجرای گوش خارج می شود لیکن در مواردی بعلت خشکی و باریکی مجرا، یا زیادی موی مجرا در داخل گوش متراکم می شود و روی هم انباشته می شود.و در مواردی بعلت دستکاری ناشیانه به مناطق عمیق تر مجرا رانده می شود.این حالت تا زمان بسته شدن کامل مجرا علامتی ندارد ولی با بسته شدن مجرا حالت سنگینی و پر بودن گوش احساس می شود و در مواردی ایجاد سرفه می کند.درمان آن در آوردن ترشح سرومن که قهوه ای رنگ است امکان پذیر است.

۲_تورم گوش خارجی External Otitis

بصورت تورم یا کورکهایی د ر مجرای گوش است . عوامل مساعد کننده آن رطوبت زیاد در مجرای گوش که ناشی از گرمای منطقه یا استحمام و استخر است و نیز تمیز کردن گوش با وسائل نا سالم و تحریک آن با خارش و ایجاد خراش است.علامت آن خارش ودرد در مجرای گوش است که ممکنست با ترشحات آبکی همراه باشد.

۳ _جسم خارجی در مجرای گوش

ورود جسم خارجی در مجرای گوش کودکان شایعتر از بالغین است.در هنگام خارج کردن این اجسام باید توجه داشت که جسم به جلو را نده نشود زیرا در این صورت موجب آسیب مجرای استخوانی ، پرده صماخ می شود

بیماری های گوش (داخلی)

۱ _سندرم منیر menier’s disease

بیماری منیر با حملات کم و بیش فاصله دار ، سر گیجه و استفراغ و سنگینی گوش همراه با احساس صداهای غیر طبیعی شناخته می شود بیشتر در مردان در سنین ۴۰ تا ۶۰ سال عارض می شود . علت آن در اثر ضربه های جمجمه و یا آسیب گوش میانی و زیاد شدن مایع حلزون گوش میانی می باشد. در صورتی که بیماری منیر بوسیله متخصصین تشخیص داده شود خیلی براحتی درمان پذیر است.علامت آن سر گیجه های متناوب و عدم تعادل که ممکنست موجب زمین خوردن فرد شود . احساس تاب خوردن اشیاء به دور سر غالبا وجود دارد . وز وز گوش و سنگینی اغلب یک گوش دیده می شود. در زمان حمله وجود عرق سرد بخوبی مشهود است . حمله ممکنست از چند ثانیه تا چند ساعت متفاوت باشد.
۲ _احساس صدای غیر طبیعی در گوش Tinnitus

صدای غیر طبیعی بصورت وزوز ، صوت کشیدن و اشکال دیگر ممکنست بوسیله گوش یا مغز احساس شود.حا لت عینی یا ذهنی داشته باشد که در حالت عینی امتحان کننده هم ممکنست صدا را بشنود لیکن در حالت ذهنی تنها بیمار صدا را احساس می کند.نوع عینی نسبتا کمیاب است.درمان عارضه بستگی به علت دارد و در صورتیکه علت یافت نشود و یا قابل علاج نباشد ، تنها راه درمان تقویت روحیه بیمار است.

۳ _لابیرنتیت حاد غیر چرکی Acute nonsuppurative Labyrinthitis

ورم حاد گوش داخلی اکثرا متعاقب عفونتهای مجاری تنفسی رخ می دهد و با بروز سرگیجه شدید ظاهر می شودکه معمولا با احساس صدای غیر طبیعی ، تلو تلو خوردن همراهست لیکن شنوائی بیمار کمتر مختل می شود.استراحت در تختخواب ترجیحا در محیط تاریک تا بر طرف شدن عارضه لازم است.تجویز فنو باربیتال ویا دیازپام مفید است.

۴_ لابیرنتیت حاد چرکی Acute suppurative Labyrinthitis

این عارضه در اثر عفونت حاد عناصر داخلی گوش است مصرف آنتی بیوتیک و خارج کردن ترشحات چرکی لازم است.

۵_لابیرنتیت مزمن Chronic labyrinthitis

اشکال در کپسول استخوانی لابیرنت ایجاد می شود و شخص گرفتار حملات مزمن سرگیجه می شود . و در مان جراحی می باشد.

بیماریهای گوش میانی

۱_ورم حاد گوش میا نی Acute Otitis media

این عارضه با وجود درد و احساس پری و سنگینی گوش همراه با خروج ترشح و متعاقب آن با عفونت مجاری تنفسی فوقانی ، تب ، و لرز همراه است. ورم گوش میانی اکثر اوقات در کودکان و نوزادان دیده می شود لیکن در سایر سنین عمر هم ممکنست عارض شود. درمان با آنتی بیوتیک و دارو های ضد درد امکان پذیر می باشد.این عارضه در اثر اتساع عروق در پرده صماخ و دسته چکشی است .و سپس با تیرگی و پر خونی تمام پرده صماخ و از بین رفتن نشانه های زائده کوتاه استخوان چکشی و برجستگی پرده صماخ بطرف مجرای گوش خارجی همراه است.

۲ _اوتیت مزمن گوش میانی Chronic otitis media

اوتیت مزمن گوش میانی غالبا با سوراخ شدکی پرده صماخ همراه است درنوع خوش خیم آن پرده صماخ معمولا در مرکز سوراخ شده و ترشح در آن موجود است . و در نوع بد خیم آن با پارگی در پرده صماخ در قسمت حاشیه خلفی همراه با ترشحات کثیف و بد بو همراه است. درمان با آنتی بیوتیک برای رفع عفونت های بینی و سینوسها و مجاری تنفسی می باشد.

۳_اوتیت سروز Serous otitis media

اوتیت سروز در هر سنی ممکنست بروز کند . خصوصیت آن انباشته شدن مایع سروز در فضای گوش میانی است که علائم سنگینی و احساس پری و گرفتگی گوش ایجاد می کند و طنین یا انعکاس صدای بیمار نیز وضع غیر عادی پیدا می کند.علت آن ممکنست اولا انسداد شیپور استاش باشد که مانع از هوا گیری گوش میانی می شود و بدنبال آن مقداری ترشحات سروز در فضای گوش جمع می شود .درمان موضعی عبارت است از هوا دادن در شیپور استاش و کشش مایع به خارج، دارو های ضد احتقان ، دارو های آنتی هیستامین در صورت حدس آلرژی بکار می رود و عوامل مسا عد کننده چون عفونت بینی و سینوس ها را درمان لازم است و گاه برداشتن لوزه یا ادنوئید چرکی ضرورت دارد.

۴- ماستوئیدیت Mastoiditis

این عارضه با ورم حاد و چرکی گوش میانی همراه است .نکروز استخوان ماستوئید و از بین رفتن دیواره سلولهای استخوانی در هفته سوم و چهارم بیماری اتفاق می افتد و در این حالت است که خروج ترشحات حالت مستمر پیدا می کند و ناحیه استخوان ماستوئید درد ناک و متورم می شود وتظاهرات عفونت عمومی بدن بصورت تب و سردرد عارض می گردد.درمان در صورتی که با آنتی بیو تیک جواب نداد باید عمل ماستوئیدکتومی ضرورت می یابد.

مژگان مرادیان دانشجوی تربیت معلم

گوش و شنوایی در قرآن

قرآن کریم به ذکرگوش و چشم به عنوان دو حس اصلی از ابزارهای شناخت و ارتباط با جهان خارج، اکتفا کرده و این به جهت اهمیت بسیار زیاد این دو حس در کار ادراک حسی است .

وَلَقَدْ مَکَّنَّا هُمْ فیمَآ اِنْ مَکَّنَّکُمْ فِیهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصَارًا وَ أًفْئدَةً فَمَآ أَغْنَی عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لآأَبْصَارُهُمْ فِیهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ وَ لَآ أَفئدَتُهُم مِنْ شیءٍ إِذْ کَانوُایَجْحَدوُنَ بِأَیَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانوُا بِهِ یَسْتَهْزِؤنَ؛[۱] ادامه مطلب

کاشت حلزون شنوائی

اختلال شنوایی و کاشت حلزون شنوایی گوش انسان از سه بخش تشکیل شده است که نقش حیاتی در شنیدن ایفا می کنند : – گوش خارجی – گوش میانی – گوش داخلی صوت توسط مجرای گوش خارجی وارد شده و سبب لرزش پرده گوش می گردد . سه استخوان کوچک در گوش میانی این لرزش را از پرده گوش به بخش حلزونی گوش در گوش داخلی هدایت می کنند . هر گونه اشکال در این انتقال سبب نقصان شنوایی هدایتی می گردد . وقتی سه استخوان کوچک حرکت می کنند ،‌امواجی در مایع مجرای حلزونی بوجود می آورند و این امواج بیش از ۱۶۰۰۰ سلول ظریف شنوایی ( سلولهای مویی ) را تحریک می کنند . حرکت این سلولهای مویی باعث تولید یک جریان الکتریکی در عصب شنوایی می شود . این جریان از طریق سیستم عصبی تا مناطق شنوایی مغز رسیده و در آنجا به صورت صوت شناخته می شود . ( شنوایی حسی – عصبی ) اگر شما بیماری یا انسدادی در گوش خارجی یا میانی داشته باشید ، ممکن است شنوایی هدایتی شما آسیب ببیند . که می توان با درمانهای دارویی و یا جراحی آنرا مرتفع ساخت . اما مشکل گوش داخلی می تواند باعث آسیب شنوایی حسی – عصبی شده و ناشنوایی عصبی ایجاد کند . در این حالت در بیشتر اوقات سلولهای مویی آسیب می بینند و عملکردی ندارند . اگر چه بسیاری از رشته های اعصاب شنوایی ممکن است سالم باشند و امواج الکتریکی را به مغز انتقال دهند اما به علت آسیب سلولهای مویی بدون پاسخ هستند . بدلیل اینکه در ضایعه شنوایی حسی – عصبی شدید امکان بهبودی با دارو وجود ندارد ، این ضایعه فقط با کاشت حلزون شنوایی قابل درمان می باشد . ادامه مطلب

غربالگری شنوایی

مقدمه:
کم شنوایی در کودکان وضعیتی پنهان است ودر صورت اجرا نشدن برنامه های غربالگری شنوایی ممکن است کم شنوایی تا۱۸ماهگی پنهان بماند.
کاهش شنوایی شایع ترین نقص مادرزادی است و میزان شیوع کم شنوایی در زمان تولد بیش از ۲ برابر مجموع دیگر اختلالات قابل ارزیابی کودکان است.
کودک از ماه های اولیه شروع به یادگیری زبان می کند.افت شنوایی عاملی است که این فرآیند را به خطر می اندازد.
کم شنوایی عوارض گسترده ایی را با خود به همراه دارد و باعث آسیب های جدی در رشد طبیعی گفتار و زبان می شود.
آزمون های شنوایی بسیار دقیق اند و می توانند افت های شنوایی بسیار ضعیف را تشخیص دهند.
طبق اعلام WHO در سال۱۹۹۳ تمامی نوزادان پیش از ترخیص از بیمارستان باید تحت آزمایش های غربالی شنوایی قرار بگیرند. ادامه مطلب

سه گزارش موردی از آزمون ABR

مقدمه:

ثبت فعالیت بیوالکتریک خود بخودی و تصادفی، بدون وجود محرک حسی که توسط دستگاه عصبی مرکزی تولید می شود الکتروانسفالوگرام (EEG) نامیده می شود. در حضور محرک حسی الگوی فعالیت تغییراتی پیدا می کند که وابسته به محرک است و می توان آن را با استفاده از روشهای خاصی از EEG استخراج کرد که حاصل آن به نام پتانسیل های برانگیخته شنوایی (Auditory Evokted potentials) شناخته می شود. فعالیت مغز که توسط اصوات برانگیخته می شود، توسط الکترودهایی که در مناطق خاصی روی جمجمه نصب می شوند دریافت می گردد. ادامه مطلب

بیماری های گوش

عفونت حاد گوش میانی (AOM):

اگر شما با هواپیما پرواز کرده یا با قطار در تونلی عمیق سفر کرده باشید یا با آسانسور ساختمانی بلند به سرعت فرود آمده باشید شاید به خاطر داشته باشید که در گوش خود احساس فشار می کردید .

این به خاطر آن بوده است که راه لوله ای کوچک به نام شیپور استاش Eustachian tube که پشت پرده ی گوش میانی ( در صندوق صماخ ) قرار دارد به گلو بسته یا مسدود می شود . شیپور استاش درست زیر بینی در محوطه گلو به بینی باز می شود و وظیفه آن برقراری تعادل فشار هوا در داخل گوش میانی و جو خارج است . چون شیپور استاش در کودکان کوتاهتر و مستقیم تر از بزرگسالان است راه سرایت عفونت حلق به گوش در دوران کودکی بیشتر است . وقتی این شیپور در اثر ترشحات مخاطی یا عفونتی مسدود شود گوش راهی برای بیرون ریختن ترشح خود ندارد و محصول التهاب در گوش میانی پشت پرده صماخ انباشته و فشرده می گردد . و ناچار این قسمت ملتهب و برآمده می شود و چه بسا زیر فشار چرک بترکد و محتوی خود را خالی کند . ادامه مطلب

کودک کم شنوا در کلاس درس عادی

کودک کم شنوا را باید تشویق نمود که هنگام صحبت کردن به معلم یا مربی خود نگاه کند و مربی باید از اشارات عادی برای تکمیل صحبت خود استفاده کند نه به عنوان جایگزینی برای گفتار. در زمان ارائه گزارشات یا در طول مباحثات کلاسی، از کودکان بخواهید که روبروی کلاس بایستند تا کودک کم شنوا قادر به دیدن لبهای آنها باشد و در طول مباحثات اجازه دهید که کودک به طرف کلاس برگردد تا بتواند لبهای گوینده را ببیند. برای انجام تکالیف به منظور کمک به کودک ناشنوا بایستی این دستورات دقیقا بر روی تخته سیاه نوشته شود تا کودک بتواند آن را در دفترچه خود یادداشت کند. ادامه مطلب

کم شنوایی چیست ؟

کم شنوایی(Hearing Loss) یا آسیب شنوایی مشکل در عملکرد یک یا هر دو گوش است . ممکن است از واژه هایی چون ناشنوا یا سخت شنوا نیز استفاده شود.

انواع کم شنوایی عبارت است از : کم شنوایی انتقالی ، کم شنوایی حسی – عصبی ، کم شنوایی آمیخته و کم شنوایی مرکزی

کم شنوایی انتقالی : ادامه مطلب