تعداد کم شنوایان

تعداد کم شنوایان آمریکایی ظرف ۱۵ سال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ دو برابر شده و به ۵۰ میلیون نفر رسیده است

تصمیم بگیرید

مراکز سنجش شنوایی در همین نزدیکی است کافی است تصمیم بگیرید

جرم گوش

جرم گوش محافظ طبیعی مجرای گوش است تولید می شود و به تدریج به بیرون رانده می شود ،دستکاری برای خارج کردن جرم ،ایمنی گوش را به خطر می اندازد و یا موجب متراکم شدن آن شده و سپس اقدامات درمانی ضرورت پیدا می کند .
هیچ گوش پاک کنی وجود ندارد آنچه وجود مب بینیم شاید کاربرد های دیگری دارد

مردان کم شنوا

شمار مردانی که از کم شنوایی رنج می برند دو برابر زنان است

کم شنوای درمان نشده

کم شنوای درمان نشده موجب کم شنوایی دایمی می شود

ارجاع کم شنوایان

باارجاع حتی یک دوست کم شنوا به مراکز تخصصی شنوایی و سمعک او را در داشتن زندگی بهتر یاری کرده اید

هدیه الهی

سیستم شنوایی هدیه الهی است که با خود هدیای دیگری همراه دارد .شنیدن /گفتن /خواندن/ نوشتن/ موفقیت های تحصیلی/ موفقیت های شغلی و……
پس قدرش بدانیم

وزوز از مشکلات جهان صنعتی

وزوز از مشکلات جهان صنعتی
هم اکنون ۵۰ میلیون نفر از مردم دنیا از وزوز گوش خود رنج می برند

شاید شما به کمک نیاز داشته باشید

شاید شما به کمک نیاز داشته باشید
اگر صدای تلوزیون را زیاد می کنید
اگر احساس افسردگی می کنید
اگر احساس پری در گوشتان می کنید
اگر بعضی مکالمات را از دست می دهید
اگر در گوشتان وزوز دارید
جتما سنجش شنوایی انجام دهید شاید شما به کمک نیاز دارید

شنیدن با گوش کردن متفاوت است

 از آنجا که شنیدن با گوش کردن متفاوت است

خانم محترم من می توانم با سمعک شنوایی شما را بهتر کنم ، اما هرگز نمی توانم برای حرف شنوی ایشان از شما کاری کنم