معرفی کتاب Hand book of auditory evoked responses

برای دریافت فایل کتاب روی گزینه ذیل کلیک کنید james_w_hall_iii_handbook_of_auditory

معرفی کتاب ها ومقالات آکوستیک وسایکوآکوستیک

برای دریافت فایل کتاب ها و مقالات روی لینک  های ذیل کلیک کنید : acoustics_and_psychoacoustics_4th_edn book-psychoacoustics psychoacoustics-a-brief-historical-overview acoustics-and-psychoacoustics-29-6-2014-full-chapter

معرفی کتاب ESSENTIALS OF AUDIOLOGY

برای دریافت فایل کتاب روی گزینه ذیل کلیک کنید : Essentials of Audiology 4 @medicalechannel.pdf – 25.4 MB images (1).jpg – 5 KB

معرفی کتابVESTIBIULAR LEARNING MANUAL

برای دریافت فایل کتاب روی گزینه ذیل کلیک کنید : vestibular-manual-learning

معرفی کتاب HEARING AID DISPENSING TRAINING MANUAL

برای دریافت فایل کتاب رویگزینه  ذیل کلیک کنید hearing_aid_dispensing_training_manual

اصول نگارش گزارش بالینی در شنوایی شناسی

اصول نگارش گزارش های بالینی شنوایی شناسی همواره رشته شنوایی شناسی برای گزارش اقدامات تشخیصی یا توانبخشی خود برای مراجعین باید گزارش هایی را برا متخصصین مختلف از جمله پزشکان محترم گوش ،گلو بینی ،اطفال،مغز و اعصاب ،روانشناسان ،آسیب شناسان گفتار وزبان و معلمین کم شنوایان و… تهیه نمایند