معیار های کاندیداتوری کاشت حلزون

امروزه، با افزایش کارایی و اثربخشی پروتزهاي کاشت حلزون، تا حد زیادي معیارهاي کاندیداتوري تغییر نموده است. یکی از عواملی که بیشترین تاثیر را در تغییر معیارهاي کاندیداتوري داشته است، افزایش قابل ملاحظه امتیاز بازشناسی گفتار (در مجموعه باز) در بیماران دریافت کننده کاشت حلزون می باشد. در ارزیابی هاي بالینی ابتدایی، تنها بیمارانی که […]

معرفی کتاب Handbook of Clinical Audiology Katz, Jack, 2015

معرفی کتاب Handbook of Clinical Audiology Katz, Jack, 2015 برای دریافت فایل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید : Handbook of Clinical Audiology – Katz, Jack, 2015  

معرفی کتاب An introduction of the physiology of hearing, 2012

معرفی کتاب An introduction of the physiology of hearing, 2012 برای دریافت فایل کتاب روی اینک زیر کلیک کنید : An introduction of the physiology of hearing, 2012  

گفتگو با مجله انجمن خانواده ناشنوایان ایران (آوای نگاه)

” گفت و گو با دکتر خسرو گورابی ” ” دکتر خسرو گورابی شنوایی شناس و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بازرس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران و رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران است. وی می گوید: “هرکسی در حیطه توان بخشی به ویژه توان بخشی ناشنوایان کار می کند مورد لطف الهی […]

غربالگری شنوایی نوزاردان

کاهش شنوایی در نوزادان رایج ترین نقص مادرزاد ی قابل کشف در دوران نوزادی است ( مراکز کنترل و مداخله بیماری ۲۰۰۳ ). شناسایی پیامدهای رشدی کشف نشده، کم شنوایی مادرزاد و پیشرفتهای تکنولوژی که غربالگری کاهش شنوایی را ممکن و مقرون به صرفه ساخته، انگیزه توسعه تلاشها به منظور غربالگری کاهش شنوایی همه نوزادان […]