راهکارهای کاهش سر و صدا در کارخانجات:

۱-انتقال واحدهای صنعتی به خارج شهرها. ۲-استفاده از کابین های آکوستیک (محصور ساختن ماشین آلات پر سر و صدا). ۳-استفاده از لرزه گیرها برای کاهش ارتعاشات ماشین آلات. ۴-استفاده از پلاک گوش و گوشی توسط کارگران.