معرفی کتاب Handbook of Clinical Audiology Katz, Jack, 2015

معرفی کتاب Handbook of Clinical Audiology Katz, Jack, 2015 برای دریافت فایل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید : Handbook of Clinical Audiology – Katz, Jack, 2015  

معرفی کتاب An introduction of the physiology of hearing, 2012

معرفی کتاب An introduction of the physiology of hearing, 2012 برای دریافت فایل کتاب روی اینک زیر کلیک کنید : An introduction of the physiology of hearing, 2012  

برنامه دایره زندگی در مورد کم شنوایی

دیدن – برنامه دایره زندگی شبکه دو درمورد کم شنوایی سالمندان برنامه دایره زندگی شبکه دوم سیما در مورد سمعک وکم شنوایی است که کار شناس میهمان این برنامه دکتر خسرو گورابی اطلاعات مفیدی در اختیار بینندگان قرار دادند

متن پیش گفتار خبرنامه چهارمین سمینار چالش های حرفه ای شنوایی شناسی

پیشگفتار سخنی با شما همکار گرامی هرروز که می گذرد با خود می گوییم ما را چه شده است اینقدر خود را به آب و آتش می زنیم ، چرا سری که درد نمی کند دستمال می بندیم ، چرا کاسه داغ تر از آش شده ایم ، چرا دایه مهربانتر از مادر شده ایم […]

متن سخن مدیر مسئول دو فصلنامه پژوهش های شنوایی ،گفتار وزبان

خداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های شنوایی، گفتار و زبان را به ما عنایت فرمود. انتشار نشریه‌ای که بتواند علاوه بر بسط مقالات پژوهشی، بستري برای جمع‌آوری آرا و نظرات همکاران رشته‌های مختلف مرتبط با شنوایی‌، گفتار و زبان فراهم كند؛ آرزویی دور از دسترس می‌نمود كه با همت والا و عزم […]