رفتن به نوشته‌ها

ماه: آذر 1398

انتخابات هیئت مدیره و بازرسین انجمن شنوایی شناسان ایران

اطلاعیه احتراماً از كليه همكاران محترم بويژه عزيزان فعال در زمينه مطالبات جامعه شنوايي شناسي تقاضا مي شود با حضور در مجمع عمومي مورخ هفتم…