رفتن به نوشته‌ها

ماه: فروردین 1395

کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

عنوان مقاله: کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

سال انتشار مقاله 2016
download

کلستئاتومای گوش میانی بیماری مخربی است که با گسترش در گوش میانی باعث فرسایش ساختارهای گوش میانی می شود. کلستئاتوما معمولا گفته می شود که کم شنوایی انتقالی می دهد. هنوز ارتباط بین کم شنوایی حسی و کلستئاتوما به درستی شناخته نشده است. شاید فرسایش کپسول اوتیک باعث کم شنوایی حسی در این افراد می شود.

چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟

عنوان مقاله : چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟

سال انتشار : 2014

50ea34997d1e147463ce0edb_0

مقاله حاضر بر روی 2933 نوزاد سالم و 176 نوزاد با مشکلات حین تولد نجام شده است. در این پژوهش نوزادان سالم سه مرتبه با آزمون TEOAE مورد غربالگری قرار گرفتند. سپس آنهایی که در هرسه مرحله رد شدند توسط تست aABR ارزیابی شدند. نوزادان با ریسک فاکتور مستقیما با آزمون aABR تست شدند.

تصاویری از قدیمی ترین سمعک ها

تصاویری از قدیمی ترین سمعک ها
سمعک تنها وسیله پزشکی است که بدلیل کار کرد ویژه خود تاریخ منحصر به فردی دارد شما را به دیدن آرشیوی از عکس های قدیمی 200 سال گذشته دعوت می کنیم

images (10)

سمعک را چه کسی ساخت ؟

سمعک یا همان تقويت كننده صوتی را چه كسى ساخت؟

شايد وقتى با سمعك كار مى كنيد يا آن را براى كسى تجويز و تنظيم مى كنيد و يا آن را براى كسى توضيح مى دهيد، به اين جمله فكر مى كنيد و يا حرف تان را با اين جمله شروع مى كنيد: سمعك يك تقويت كننده است.

ولى چه كسى تقويت كننده را براى اولين بار ساخت؟

photo_2016-04-17_11-32-53< زمانى در اروپا، گراهام بل به دنبال راهى براى كشف سمعك (البته براى همسرش) بود ولى موفق نشد و تلفن را اختراع كرد (و بدين ترتيب نتوانست مهر ناستودنى اش را به همسرش نشان دهد).