رفتن به نوشته‌ها

ماه: آبان 1394

چاپ دوم کتاب کمک به رشد مهارت های ارتباطی کودکان مدرسه رو منتشر شد

Jeld 25--5-94پیشگفتار :

کتاب حاضر ترجمه‌ای آزاد از کتاب :
ENHANCING COMMUNICATION SKILLS of Deaf &HARD of Hearing children in the Mainstearm نوشته James ، Mahshie و همکارن است که بخش‌هایی از آن در قالب دو پایان نامه کارشناسی رشته گفتار در مانی توسط همکاران ارجمند آسیب شناس گفتار و زبان سرکار خانم‌ها زهرا محمدی و فائزه احمدی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ترجمه شده و توسط همکار محقق و زحمتکش سر کار خانم مریم جلالی پورعضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خوبی راهنمایی وسپس با تکمیل ترجمه به سر انجام رسیده است .