توان و امکانات تفویض اختیار نظارت نظام پزشکی به انجمن‌های پزشکی وجود دارد

خسرو گورابی، رئیس انجمن شنوایی شناسی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به توانایی‌های سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی […]