حد مجاز تحمل صدای بلند

رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران هشدار داد حد مجاز تحمل صدای بلند/ ساعت کار کارگران به ازای هر ۵دسی بل اضافی باید نصف شود رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران گفت: […]