سمعک وکنترل های دوره ای آن

دكتر خسرو گورابي متخصص شنوايي در گفتگو با خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران به انواع مختلف سمعك اشاره كرد و گفت: بزرگترين سمعك مورد استفاده سمعك جيبي است كه بعد از […]