رفتن به نوشته‌ها

ماه: مهر 1391

بزودی منتشر می شود

کتاب چگونه از شنوایی خود محافظت کنیم ؟ در ۱۳۲ صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات شهد منتشر شد
این کتاب توسط همکاران شنوایی شناس آقای حمید رمضانی فرخانی وخانم سارا معظمی تالیف و توسط اینجانب ویرایش علمی گردیده است
نگاهی به کتاب :